Daniel Kaszynski portrait

Daniel Kaszyński

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
Instytut Ekonometrii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska


dkaszy[@] sgh.waw.pl

Ostatnie posty

Problem współliniowość

Jak zmierzyć wpływ poszczególnych atrybutów, na zmienną endogeniczną? Podstawową techniką do pomiaru wpływu zmiennych objaśniających (atrybuty) na zmienną objaśnianą (zmienna celu) b...

Cytaty z Terrego Pratchetta

Terrego Pratchetta albo się lubi, albo nie rozumie. Dziś chciałem podsumować w jednym miejscu cytaty z książek Terrego Pratchetta – autora 41 książek z cyklu Świat Dysku. Wybór cytat...

Paradoks przodków

Jest nas naprawdę dużo!! Obecnie, na ziemi żyje nas ok. 7.9 mld, z czego mniej więcej 60% ludzi zamieszkuje Azję, Afrykę 17%, Europę 10%, Amerykę Południową 8%, Amerykę Północną 5%. ...