tag: ekonometria

Podejścia do modelowania: data- czy model-centric

Jakie modele ekonometryczne budować? Czy alternatywą do budowy złożonych modeli uczenia maszynowego są prace inżynierii danych? Budując modele prognostyczne, często mamy skłonność ...

Problem współliniowość

Jak zmierzyć wpływ poszczególnych atrybutów, na zmienną endogeniczną? Podstawową techniką do pomiaru wpływu zmiennych objaśniających (atrybuty) na zmienną objaśnianą (zmienna celu) b...